Mestbassins

Lage investeringskosten

Veel maatwerkoplossingen

Prima mixmogelijkheden

Mestbassins

Het mestbassin wordt veel gebruikt om mest op te slaan. Maar ook voor de opslag van (vervuild) water, slib, e.d. is een mestbassin geschikt. Een mestbasis in een gegraven put in de grond, waarbij de vrijgekomen grond wordt gebruikt voor de dijken (de wanden) van het mestbassin. In het ontstane gat wordt folie gelegd. Het mestbassin wordt afgedekt door een drijfkleed. 

De investeringskosten voor een mestbassin zijn relatief laag. Een ander voordeel is dat er veel maatwerkoplossingen zijn. Een mestbassin is verkrijgbaar in diverse maten tussen 400 m3 en 5.000 m3. Jannes Oostra Handelsonderneming kan u mestbassins op maat leveren. Hierbij zorgen wij voor het volledige traject: van advisering tot plaatsing en onderhoud. Ook verzorgen wij tevens alle aanvragen bij de gemeente. Uiteraard voldoen onze mestbassins aan alle geldende eisen zoals gesteld in de BRM (Bouwtechnische Richtlijnen Mestbassins). De referentieperiode is, zoals in BRM omschreven, 10 jaar.

Mix mogelijkheden

Zoals u ongetwijfeld weet kunt u de kwaliteit van de mest verhogen door het te mixen. Het mixen is mogelijk via mixgaten die in het bovenkleed van het mestbassin aangebracht worden. Via een speciale mixer wordt met hoge stuwkracht de mest krachtig gemixt. Dit zorgt voor een optimale samenstelling van de mest. 

Jannes Oostra Handelsonderneming heeft een breed assortiment mestmixers zodat wij ten allen tijde een passende oplossing kunnen bieden. Tevens bieden wij een unieke mixmogelijkheid dankzij onze mobiele mestmixer. Hiermee kunt u eenvoudig tijdelijke mixcapaciteit inhuren!

JAAR ERVARING

Al meer dan 25 jaar trevreden klanten in heel Nederland

AANTAL PROJECTEN

Al meer dan 134 projecten naar tevredenheid afgerond